ក្បាលដោះក្រាហ្វិចអេឡិចត្រូដ

  • Graphite Electrode Nipple

    ក្រាហ្វិចអេឡិចត្រូដក្បាលដោះ

    ក្បាលដោះអេឡិចត្រូតក្រាហ្វិចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់អេឡិចត្រូតពីរឬច្រើនចូលទៅក្នុងជួរឈរ។ ហើយគោលបំណងនៃការនោះគឺដើម្បីដឹងអំពីការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការផលិតដែកថែបធ្នូធ្នូ។ ក្បាលដោះដែលមានផ្ទៃខ្សែស្រឡាយខាងក្រៅធម្មតាគឺជាឧបករណ៍តោងដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រីកប្រវែងអេឡិចត្រូត។ ការធ្វើបែបនេះចៀសវាងការប្រើប្រាស់មិនល្អក្នុងការបំលែង។